نظام پیشنهادها، گام نخست مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و مدیریت واحدهای سازمانی است.

همکار گرامی نام شما در سامانه ثبت گردیده است ، شما می توانید با نام کاربری:کدملی وکلمه عبورپیش فرض: 123وارد سامانه شده ؛سپس نام کاربری و کلمه عبور خود راتغییر دهید .

در انتظار پیشنهادهای سازنده شما هستیم

{شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی}ثبت نام

آمار بازدید


آمار خلاصه


اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد